dot Home - start
dot Historie
dot Emmen centrum
dot Wijken buurten straten
dot Cultuur
dot Straatnamen

dot Gemeente archief
De historie van Emmen in woord en beeld

Logo Historisch Emmen

Historisch Emmen toevoegen aan uw favorieten

blauwe lijn
dot Laatst gewijzigd dot Over deze site dot Sitemap dot E-mail dot

Emmermeer: Omhoog


Meerstraat Omhoog

-


Kaart 1874.
Duidelijk is het beloop van de zandpaden
te zien, die ook heden nog de hoofdwegen
in Emmermeer vormen.


Foto: G.van der Veen.

Officiële straatnaam: Meerstraat
Ontleend aan: het voormalige Emmermeer
Vastgesteld B&W op: 30 augustus 1928
Naam ingetrokken: nee

De Meerstraat is naar het voormalige Emmermeer genoemd. Een zandweg met dezelfde loop als de huidige Meerstraat bestond al voordat de wijk Emmermeer werd gebouwd. De Meerstraat was daarmee één van de eerste wegen in Emmermeer.

In een besluit van 8 april 1925 heeft de raad op verzoek van de "Handelsvereeniging alhier" voor het eerst namen gegeven aan straten en wegen in het dorp Emmen.

Bij de uitvoering van dit besluit bleek het voor de praktijk echter noodzakelijk de begin en eindpunten hiervan nauwkeurig vast te leggen en tevens enkele aanvullende straatbenamingen op te nemen.

Dit werd in de openbare vergadering van 30 augustus 1928 vastgelegd:

  • Meerstraat:
    "Vanaf de Weerdingerdwarsstraat bij de westzijde van het perceel sectie C no 5565 (H.Sikken) bijlangs den hoek van perceel sectie C no 5030 (M.Schirring) tot den Odoornerweg bij de zuidzijde van het perceel sectie C no 5230 (J.Schirring)."

In de openbare raadsvergadering van 2 maart 1936 werd de omschrijving van de Meerstraat gewijzigd:

  • Meerstraat:
    "De omschrijving van de straat Meerstraat zal voortaan luiden: vanaf de straat "Weerdingerdwarsstraat" bij de westzijde van het kadastraal perceel sectie C no 5565 (H.Sikken) in noordelijke richting, onderbroken door de straat "Meerdwarsweg", aansluitende op de straat "Walstraat".

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

van tot eigenaar/bewoner adres
- - A.Grooters
commies gemeentesecretarie
Meerstraat 33

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: G.van der Veen.

van tot eigenaar/bewoner adres
1903 - Fam.Steenbergen -
1928 ≈1965 B.van Wieren, tuinman Meerstraat 19


Foto: G.van der Veen.


Winkels Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer

Aan het begin van de Meerstraat, tegenover de Pauluskerk, kwam omstreeks 1955 een woonwinkelblok gereed waarin een drietal winkeleenheden.

van tot winkelier adres
1955 ? Appeldoorn, bloemenhuis ?
1955 ? Fühler (Fuller?), dameskleding ?
1955 ? Venema, sigarenmagazijn ?

Flatbouw Omhoog

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen

Aan de Meerstraat [en de Warmeerweg] werden de eerste flatgebouwen in Emmen gebouwd.

Links een fotogalerij van de flats aan de Meerstraat.

Wie weet meer? Architect? Aannemer?

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: archief gemeente Emmen

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof.

Foto Historisch Emmen Emmermeer
Foto: E.Hof.


Bronvermelding: Omhoog

  • Gemeente Emmen
  • Aanvulling E.Veenstra